Rozšírili sme naše firemné portfólio o výrobu, predaj a dopravu betónu. Nova najvýkonnejša betonáreň v Prešove ktorá vyrobí 100 m3 betón. Disponujeme modernou automatizovanou technológiou na výrobu všetkých bežne používaných druhov betónov.

Dopravu zabezpečujeme vlastnou dopravou pomocou – auto domiešavačmi a zabezpečíme čerpanie betónu, betón pumpou s dosahom ramena do 38m.

Pre kalkuláciu ceny a prípadné otázky ohľade služieb nás kontaktujte telefonicky alebo mailom

 

Betonáreň PETROVANY

0907 343 382  Marcel Macko

0911 856 946   Rastislav Kačmarík

Petrovany-Vysielač 588

082 53  Petrovany

 

Príloha k cerfikátom

Technické, dodacie a všeobecné predajné podmienky