316

O FIRME VEDOS S.R.O.

Spoločnosť VEDOS, s.r.o. vznikla v roku 2010. Radí sa medzi mladé, ambiciózne, ale hlavne spoľahlivé spoločnosti v oblasti nákladnej prepravy a skladovania.

Od svojho vzniku si spoločnosť za krátky čas dokázala získať stálych obchodných partnerov, po boku ktorých prispieva k skvalitňovaniu služieb v oblasti medzinárodnej nákladnej prepravy a skladovania.

Svoju logistiku zamerala hlavne na prepravu mrazených a chladených výrobkov, ovocia a zeleniny. 
Prísne pravidlá EÚ na výkon MKD, ktoré sú zakomponované v smerniciach AETR a hlavne ich dodržiavanie sa v súčastnosti stávajú merítkom bezpečnosti poskytovania prepravných služieb v MKD.

V tomto smere sa naša spoločnosť radí medzi popredné čo do dodržiavania, a to nielen v regióne Východného Slovenska.