Betonáreň-Poprad

Je novovybudovaná betonáreň pod Tatrami. Betonáreň sa nachádza na ulici Štefaniková 887  v Poprade. Spĺňa všetky potrebné normy na kvalitu betónu.

Typ miešacieho zariadenia : Euromix 3300 SPACE SM L s výkonom 143m³/ hod. Betonáreň je vybavená na výrobu betónu aj v zimnou období pomocou plynovej kotolne na ohrev vody – LEIMORO 1000G.

Betonáreň Poprad ponúka:

  • výrobu a predaj certifikovaných betónov tried  C8/10, C12/15, C16/20, C25/30, C30/37, 35/45 a iné podľa STN EN 206
  • Cementobetónové kryty ( CB ) podľa STN EN 73 6123
  • Cementom stmelené zmesi ( CBGM )  podľa STN EN 14 227-1

 

Dopravu zabezpečujeme vlastnými domiešavačmi o objeme 7 m3, 10 m3 a 12 m3.

Čerpanie betónu realizujeme čerpadlami betónových zmesí PUMPA MIX s dosahom ramena 24 a 28 m o objeme 7 m3 a BETÓN PUMPA s dosahom ramena 38m a 56m.

Betonáreň Poprad taktiež ponúka predaj piesku, štrku a kamenivá.

Pre viac informácii, cenové ponuky nás kontaktujte na tel. čísle +421 902 088 865 alebo mailom