Betonáreň-Lipany

Betonáreň je situovaná pri priemyselnom parku na adrese Za traťou 1584 nachádzajúca sa v okrese Sabinov, mesto Lipany.

Typ miešacieho zariadenia: Ammann ELBA CBT60 SL s výkonom 60m³/ hod. Betonáreň je vybavená na výrobu betónu aj v zimnou období pomocou kotolne na ohrev kameniva, takže aj počas chladnejších dní Vám vieme dodať kvalitný betón.

Betonáreň Lipany ponúka:

  • výrobu a predaj certifikovaných betónov tried  C8/10, C12/15, C16/20, C25/30, C30/37, 35/45, 40/50  a iné podľa STN EN 206
  • Cementobetónové kryty ( CB III ) podľa STN EN 73 6123
  • Cementom stmelené zmesi ( CBGM ) podľa STN EN 14 227-1

Dopravu zabezpečujeme vlastnými domiešavačmi o objeme 7 m3, 10 m3 a 12 m3.

Čerpanie betónu realizujeme čerpadlami betónových zmesí PUMPA MIX s dosahom ramena 24 a 28 m o objeme 7 m3 a BETÓN PUMPA s dosahom ramena 38m a 56m.

Pre viac informácii, cenových ponúk nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle + 421 948 215 120 alebo mailom