Betonáreň-Kechnec

Betonáreň sa nachádza v areáli kameňolomu Kechnec. Je zabezpečená plne automatickou miešačkou typu ELBA CBS 140 TL s výkonom 40 m³/ hod.

 ponúkame :

  • výrobu a predaj certifikovaných betónov tried  C8/10, C12/15, C16/20, C25/30, C30/37, 35/45 a iné podľa STN EN 206
  • Cementobetónové kryty ( CB ) podľa STN EN 73 6123
  • Cementom stmelené zmesi podľa ( CBGM )  STN EN 14 227-1

Dopravu zabezpečujeme vlastnými domiešavačmi o objeme 7 m3, 10 m3 a 12 m3.

Čerpanie betónu realizujeme čerpadlami betónových zmesí PUMPA MIX s dosahom ramena 24 a 28 m o objeme 7 m3 a BETÓN PUMPA s dosahom ramena 38m a 56m.

Pre viac informácii, cenových ponúk nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle tel: +421 948 215 123 alebo mailom na