3PL – Logistické služby

  • V roku 2020 sa spoločnosť VEDOS, s.r.o. zúčastnila tendra na poskytovanie 3PL logistických služieb (third-party logistics) pre korporátnu spoločnosť pôsobiacu v oblasti automotive.
  • Spoločnosť sídli v priemyselnom parku Záborské a jej hlavným predmetom činnosti je výroba a vývoj túrb. Jej technológie a inovácie využíva takmer každý významný svetový výrobca automobilov.
  • Od apríla 2021 sme s poskytovaním 3PL logistických služieb pre túto spoločnosť aj začali. Na troch samostatných prevádzkach s rozlohou viac než 12.000 m2 zamestnávame aktuálne 160 zamestnancov. Medzi ich hlavnú pracovnú náplň patrí najmä čistenie prepravných obalov, skladanie obalových alternatív, príjem materiálu na sklad, uskladnenie a vyskladnenie pomocou metódy FIFO, výdaj materiálu „just in time“ priamo do výroby, dokumentácia a nakladanie vozidiel určených na export.
  • Okrem poskytovania 3PL logistických služieb sa už niekoľko rokov podieľame aj na aktívnej spolupráci so spomínanou spoločnosťou v oblasti prepravy finálnych výrobkov k jej koncovým zákazníkom po celej Európe.